• ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การขายในสินค้ากลุ่ม FMCG

28 mins ago

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?