• ปริญญาตรีทางด้านการเงิน
  • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความสามารถในการสรุป และวิเคราะห์ ประเด็นต่างๆ

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?