• สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทางคลินิกและผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเภสัชกรร

12-Jul-18

THB55k - 70k /month

Applied
  • สนับสนุนและประสานงานกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในด้านการตลาดและการขายในตลาดยา
  • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าทั่วประเทศได้มากกว่า 70%

12-Jul-18

THB70k - 90k /month

Applied
  • วิเคราะห์และสร้างรายงานทางการตลาด
  • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมยา

12-Jul-18

THB35k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?