• วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านประสานงานขาย 1 – 2 ปี
 • จัดการงานด้านเอกสาร ดูแล จัดเตรียมเอกสาร

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อระดับบริหาร7ปี
 • มีความรู้ด้าน Supply Chain Logistics

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 • สามารถอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Deal with supplier especially in China.
 • Negotiate price, delivery time, shipment, payment
 • Calculate the cost of product

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า
 • มีความเข้าใจระบบ ERP

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?