• ทำตัวเลข Demand Forecast , เป็น Meeting Leader
 • ป.ตรี สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำ Demand Forecast อย่างน้อย 2 ปี

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อหรือ Sourcing อย่างน้อย 3ปี
 • การดำเนินการจัดซื้อ,สื่อส่งเสริมการขาย,สื่อการตลาด

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage and monitor all human resources operations
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • 10 year-experience in HR generalist role

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 year experience in Admin support
 • Good communication skill in English
 • Provide office administrative support

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • ดูแลช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ขยายฐานการตลาดให้กับบริษัทฯ

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.