• ปริญญาตรี ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,วิศวะฯ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมแกรม Microsoft office ได้

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.