• ทำงาน 5 วัน/สัปดหาห์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ระดับดี
 • บุคลิกภาพดี มีServer mind และรักในงานบริการ

14-Feb-19

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานบริการ

14-Feb-19

THB10k - 16k /month

Applied
 • ประสบการณ์เภสัชกรในโรงพยาบาลขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์ห้องLab ในโรงพยาบาลอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Feb-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years experience and Have leadership
 • Can use the Power BI program
 • Have experience designing Dashboard Monitoring

13-Feb-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3-5 years experience in secretarial work
 • Have good communication skills in English
 • Work 5 days / week ,Saturday-Sunday (day-off)

13-Feb-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied