• เพศชาย - หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เด้านการนำเข้า-ส่งออกอย่างน้อย 2- 3 ปี
  • สามารถพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?