• วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS OFFICE
 • มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.Net, C#, VB
 • Programmer
 • Front-end & Back-end Developer

14 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Front End และ Back End
 • OOP, MVC, Web Service, API
 • Python web Framework

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support Helpdesk 1 ปี+
 • Network, Firewall, Proxy, Wireless, AD, DNS
 • ประจำที่ Warehouse ที่รังสิตได้ (แถว ม.กรุงเทพ)

14 hours ago

 

Applied
 • Database engineer or Database Administrator
 • SQL, MS SQL, My SQL, NOSQL Database
 • Develop, Enchance and intregrate data warehouse

14 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้าน Business Process 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านระบบ ERP 1 ปีขึ้นไป
 • Business Analyst

14 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เก่งงานออกแบบ
 • เข้าใจกระบวนการทำ Concert
 • เป็น Music Lover

21-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Good connection with medias
 • Corporate Communication strategy plan
 • Press releases writing skills

20-Nov-19

 

Applied
 • Executive Secretary
 • At least 5 yrs relevant experience in secretarial
 • Good command of spoken, read, written English

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in strategic planning & implementation
 • Deep knowledge of HR functions
 • excellent leadership qualities

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s/Master's degree
 • At least 5 years of experience in TV content
 • Familiar with home shopping

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied