• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวารสารศาสตร์ฯ นิเทศศาสตร์
  • รวบรวม และคัดเลือก การนำเสนอเนื้อหาข่าว
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Can utilize MS application well
  • Excellent communication skill
  • Experience in managing telesales (outbound)

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?