• คนรุ่นใหม่ไฟแรง
  • เป็นคนมีของ
  • อาจเคยทำงานวิทยุ หรือ ฟังจนเซียน

12-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Marketing, Business
  • 3 - 5 years experience as Senior Marketing
  • Proficiency in both written and spoken English.

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสารดี
  • มีประสบการทางด้านงานโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?