• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญา ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร

06-Dec-19

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์การขายอาหารแปรรูป

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?