• จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์การขายอาหารแปรรูป

16 mins ago

 

Applied
  • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญา ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร

16 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?