• สามารถอ่าน และเข้าใจแบบ 2 มิติได้
  • มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เครื่องกล
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนแบบ

18-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?