• ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • ผ่านงานด้าน Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้โปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
  • 23 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะMicrosoft Office

08-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?