• มีประสบการณ์สายงานบริหารงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ(ก.ว.) ประเภทสามัญ
  • บริหารและจัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.