• ออกแบบ Interior / Exhibition / Museum
  • จบปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?