• ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • ความรู้ความสามารถการใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • ขั้นต่ำ (ปี) 1-2 ประสบการณ์ Sale Coordinator /Admi

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Inventory planning and warehouse management:
  • Presentation skills
  • Major: Statistics major

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?