• มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวฯคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอม
  • **สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี** หรือคะแนน TOEIC = 65
  • **สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เบื้องต้น/ดี**

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?