• กระตือรือร้น บุคลิกภาพดี
  • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์
  • ปฏิบัติงานประจำโครงการตามที่ระบุได้

16-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
  • มีความรู้ภาษาจีนกลางและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่จำกัดเพศ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.