• หัวหน้าทีมบริการภาคสนามกำจัดแมลง งานบริหารจัดการ
  • ควบคุมงานบริการภาคสนาม ออกเดินทางบริการนอกสถานที่
  • Service Supervisor Service Team Pest Control

13-Nov-18

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?