• เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส-ปริญญาตรี

26-Sep-17

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้่นไป สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี

26-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.