• รับส่งเอกสารทั่วไป วางบิล รับเช็ค
 • ม.6 /ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชีหรือธุรการ
 • ทำรายการรายรับรายจ่ายทางบัญชีฯ
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชีหรือธุรการ
 • ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบทางบัญชีได้
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

14-Aug-17

 

Applied
 • ค้นหา ติดตาม ประสานงาน จัดเตรียม ดูแลลูกค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความละเอียดในเนื้องาน
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปวส.

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.