• มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
  • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.