• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงาน: 0-3 ปี ด้านการพัฒนา software
  • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Visual Studio

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนและบริหารทีมงาน
  • ประสบการณ์ด้าน Web Developer and Graphic Design

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.