• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้าน Automation Test
  • สามารถอ่านและเขียน test case ได้

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลงานบัญชีของ ReadyPlanet Asia
  • ทำงบการเงินรวม, วิเคราะห์งบ, อัพเดทมาตรฐานบัญชี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงาน: 0-3 ปี ด้านการพัฒนา software
  • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?