• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้าน automation Test
  • สามารทำงานเป็นทีมได้ และสื่อสารภายในทีมได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ดูแล Server AWS, Google Cloud
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี สาย IT Infrastructure
  • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านระบบ Network & Security

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?