• ผู้จัดการร้านอาหารอิตาเลี่ยน
 • ผู้จัดการร้านไวน์
 • ร้านอาหารอิตเลี่ยนและไวน์

18-Jul-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์&ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัวถังรถบรร
 • จัดทำ BOM และ DRW เพื่อใช้การผลิต
 • ร่วมทดสอบและแก้ปัญหากับฝ่ายประกันคุณภาพ

18-Jul-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต
 • บริหารจัดการแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต, การใช้ทรัพยากร

18-Jul-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ช่วยในการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับอาหาร/จัดจาน
 • เป็นผู้ช่วยกุ๊กในการประกอบอาหาร
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง สำหรับรายการอาหาร

18-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
 • ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ

16-Jul-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?