• สวัสดิการ และโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่
  • งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลาย

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • บริษัทมีการร่วมธุรกิจกับองค์กรใหญ่ของประเทศ
  • งานมีความท้าทาย และ มีความหลากหลาย
  • สวัสดิการ และโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?