• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
  • รับแรงกดดันจากลูกค้าได้ดี
  • มีทักษะการวางแผนงานที่ดี

24-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.