• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
  • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • แผนกลยุทธ์การตลาด
  • Brand Building
  • Digital และ Online Marketing

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?