• ขายอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป
  • ความทันสมัยอยู่เสมอ
  • วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานขาย

14-Aug-20

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
  • ว่าความ (ตั๋วทนาย)
  • ประสานงานหน่วยงานราชการ/การฟ้องร้องดำเนินคดี

13-Aug-20

 

Applied
  • ผู้บริหารหารระดับสูง
  • งานทรัพยากรบุคคลและงานบริหารสำนักงาน
  • Hr , Admin , Purchasing

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?