• การสื่อสารการตลาด
 • การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ
 • การตลาดดิจิทัล

15-Jul-20

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี
 • วางแผนระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • แผนกลยุทธ์การตลาด
 • Brand Building
 • Digital และ Online Marketing

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป
 • ความทันสมัยอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานขาย

13-Jul-20

 

Applied
 • HRM&HRD
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์การทำงาน 10-15 ปีขึ้นไป

13-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
 • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied