• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

17-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบเครื่องทั่วไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีทักษะในการบริการและสื้อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับ และเคลื่อนย้ายรถภายในศูนย์บริการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

17-Aug-17

 

Applied
 • เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล
 • นำเสนอสินค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาติในการขับขี่ประเภท 2
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

17-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำเข้าซ่อม
 • ติดต่อกับลูกค้าเรื่องรายงานการซ่อม
 • เสนอใบราคา ประมาณราคาก่อนซ่อม

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • รับ-ส่งเอกสาร วางบิล-รับเช็ค

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.