• ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

42 mins ago

 

Applied
  • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

42 mins ago

 

Applied
  • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

42 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.