• มีความเข้าใจในการดำเนินงานและการบริหารโรงแรม
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องพัก
  • ต้องมียอดขายที่ยอดเยี่ยม

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.