• เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึันไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบริหาร, การตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทาง ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สายวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อ 3-4 ปี
 • -

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?