• ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?