• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธา หรือปวส.สาขาก่อสร้าง
  • ควบคุมงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • แนะนำและวางแผนการทำงานของผู้รับเหมา

15-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.