• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธา หรือปวส.สาขาก่อสร้าง
  • ควบคุมงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • แนะนำและวางแผนการทำงานของผู้รับเหมา

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?