• สนใจเทคโนโลยี ที่จะเป็นเทรนด์อนาคต
  • กระตือรือร้น พร้อมที่จะสร้างอนาคตตนเอง
  • ประสบการณ์ งานขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?