• วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14-Sep-18

 

Applied
 • บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

13-Sep-18

 

Applied
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป / อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (08:00-17:00)

13-Sep-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

13-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลพื้นที่การขาย / ออกพบลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขาย

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?