• ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน
  • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป / อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (08:00-17:00)

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?