• ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาตร์เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับทำงานด้านสารเคมี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาตร์เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับทำงานด้านสารเคมี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปวส. หรือ ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาตร์เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับทำงานด้านสารเคมี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?