• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • ละเอียด รอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

26-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีการตลาด
  • บุคคลิก หน้าตาดี
  • ขับรถได้ / มีรถยนต์ส่วนตัว

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.