• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
  • GMP, HACCP, FSSC, เอกสาร QP, WI, SD
  • Experience in Production

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอาหาร
  • ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ปี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?