• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้าและขนส่ง
  • กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายบริหารคลังสินค้า

16-Sep-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • GMP, HACCP, FSSC, เอกสาร QP, WI, SD

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?