• ชาย/หญิงอายุ 20ปีขึ้นไป,เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถออกปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

52 mins ago

THB13k - 30k /month

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

52 mins ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?