• ประสบการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปี
 • กำกับดูแลงานทีมงานขายทั้งหน่วยรถเงินสดและทีมเครดิต
 • ในเขตภาคตะวันออก

21-May-18

 

Applied
 • กระทบยอด Bank Statement
 • งบกระแสเงินสด
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-May-18

 

Applied
 • ดูแลพื้นที่การขาย / ออกพบลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขาย

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.