• เขียน Android Native ไม่ตำกว่า 4 ปี
 • สามารถใช้ GIT มีความรู้ Process CI/CD
 • สถานทีทำงาน : ลาดพร้าว

11 hours ago

THB35k - 90k /month

Applied
 • Can work in Nakorn Nayok
 • Organizational Development, HRD
 • Manufacturing Experience

11-Jul-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Windows Server, TCP/IP, DHCP and DNS
 • Server and Desktop Virtualization
 • Able to work in Srinakarin

11-Jul-18

THB30k - 70k /month

Applied
 • VMware solution , OS of Windows Server
 • Web Server and Firewall
 • Able to work in Srinakarin

11-Jul-18

THB30k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?