• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ , จีน
 • มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำอาหารไทยและยุโรป
 • มีใจรักงานบริการ

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน, ซื่อสัตย์,อดทน, ตรงต่อเวลา

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถทั่วไป มีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเสียสละอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.