• เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
  • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

18-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
  • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทัศนคติดี,รักงานบริการ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?