• มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
  • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?