• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส.

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • เปิดบิลขาย, รับออเดอร์ลูกค้า, ประสานงานทั่วไป
 • Operator
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช.

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็ค, ซ่อม, เครื่องมือไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการออกแบบเว็บเป็นอย่างดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

14-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอและขายสินค้า ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และงานอื่นๆ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • บริหารจัดการส่วนงานด้านขนส่งทั้งระบบ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอและขายสินค้าแก่ร้านค้า
 • ตามเขตการขายที่รับผิดชอบ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอและขายสินค้าแก่ร้านค้า ตามเขตการขาย
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • งานข้อมูล
 • งานเอกสาร
 • งานประสานงานภายในและภายนอก

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลพัฒนาระบบ เครือข่าย Network,Server,Hardward
 • พัฒนาระบบโปรแกรมพื้นฐาน
 • ออกแบบ Website เขียนโปรแกรมผ่าน Webได้

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • สามารถเดินทางได้ทั้ง กทม. และ ต่างจังหวัด
 • นำเสนอและสาธิตสินค้าได้
 • มีค่าคอมตามเป้าที่บริษัทกำหนดให้

14-Aug-17

 

Applied
 • แม่ครัว ประจำบ้านผู้บริหาร
 • รักการทำอาหาร เช่น อาหาร จีน ไทย
 • รักความสะอาด ดูแลเครื่องครัว ห้องครัว

14-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถส่งของ และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.