• ประสานงานเจ้าของนโยบายในการถ่ายทอดและกำกับดูแล
 • ปริญญาโท: Engineering / Economics
 • ประสานงาน และติดตามการจัดทำและทบทวนแผนธุรกิจ

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ออกแบบด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
 • นำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท: Survey Engineering
 • ออกแบบโครงสร้าง ะปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
 • สนับสนุนข้อมูล, วิเคราะห์, จัดทำแผนที่, สำรวจพิกัด

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: Electrical Engineering / Computer
 • งานบริการหลังการขายทางเทคนิค
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต

14-Nov-18

 

Applied
 • ประสานงานเจ้าของนโยบายในการถ่ายทอดและกำกับดูแล
 • ปริญญาโท: Engineering / Economics / Business
 • ประสานงาน และติดตามการจัดทำและทบทวนแผนธุรกิจ

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?