• หัวหน้างานความปลอดภัย Safety Supervisor
 • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย Safety Officer
 • Safety

17-May-18

 

Applied
 • EPCA Project
 • Project Engineering Management for Oil & Gas
 • Attractive Salary

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Challenge experience for Civil&Structure Engineer
 • Structure design

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Challenge experience for Electrical Engineer
 • Be first consideration for Internal Opportunity

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Challenge Experience in Instrument & Control
 • Being first consideration for Internal Opportunity

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Chemical Engineer
 • experience 5 years in process engineer
 • Produce feed package or basic engineering design

17-May-18

 

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Challenge experience for Mechanical Engineer
 • Be first consideration for Internal Opportunity

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • Technician
 • ธุรกิจน้ำมัน

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.