• ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ Feasibility,Presentation

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี
  • เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบได้
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?