• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.