• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

15 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี
  • เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบได้
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?