• บันทึกและตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐานการบัญชี
  • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี
  • จัดเก็บเอกสารและตรวจสอบ ตามมาตรฐานการบัญชี

20-Nov-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี
  • เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เช็คราคา
  • วางแผนการขาย และวางแผนการตลาด

20-Nov-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?