• มีความรู้เครื่องระบบ HACCP และ GMP บ้างพอสมควร
 • มีความรู้เครื่องระบบ HACCP และ GMP บ้างพอสมควร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเครื่องเย็น
 • สามารถทำตามระบบ HACCP และ GMP

14 hours ago

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถนำพาระบบไปสู่เป้าหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างดี
 • เคยทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารมาก่อน

23-May-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Program express
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel

23-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและหลัง

23-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเครื่องเย็น
 • สามารถทำตามระบบ HACCP และ GMP

23-May-18

 

Applied
 • มีความรู้เครื่องระบบ HACCP และ GMP บ้างพอสมควร
 • มีความรู้เครื่องระบบ HACCP และ GMP บ้างพอสมควร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.