• ต้องมีประสบการณ์ด้่านสโตร์มาก่อน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย และต้องการการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถนำพาระบบไปสู่เป้าหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างดี
 • เคยทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารมาก่อน

17-Jul-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Program express
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel

17-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและหลัง

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?