• วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต

22-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครั
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

20-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

19-Jan-18

 

Applied
 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • การสร้าง Brand
 • กลยุทธ์การตลาด

18-Jan-18

 

Applied
 • การบริหารจัดการแรงงาน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเจรจาต่อรอง

18-Jan-18

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

12-Jan-18

 

Applied
 • ประจำโรงงานลำลูกกา
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • งานซ่อมบำรุง

10-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.